Jak wykorzystujemy plastik?

2023-05-16
Jak wykorzystujemy plastik?

Jak wykorzystujemy plastik?  

Prawdopodobnie największą obawą klientów Dr. Bronner’s są plastikowe opakowania produktów.  Chociaż są już produkty nie pakowane w plastik jak np.  mydła w kostce, to nadal wiele z produktów wykorzystuje plastik jako opakowanie. Podzielamy troskę naszych klientów i wiemy, że przed nami wiele pracy do wykonania, aby nasze opakowania były bardziej ekologiczne. Dlatego aktywnie dążymy do wieloaspektowego podejścia by minimalizować ekologiczne i społeczne skutki naszych opakowań, wspieranie obiegu zamkniętego i recyklingu, aby ostatecznie znaleźć alternatywę dla tych opakowań. Niestety odejście od opakowań plastikowych nie jest ani szybkie, ani proste – gdyby istniało rozwiązanie, które mogłoby skutecznie dostarczać nasze produkty naszym konsumentom na całym świecie, a my mielibyśmy pewność, że jest to opcja bardziej ekologiczna, zmienilibyśmy ją od razu. Na chwilę obecną stosujemy wiele strategii, aby najpierw zminimalizować, a następnie złagodzić nasz wpływ, jednocześnie pracując nad lepszymi opcjami.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co robimy, aby rozwiązać ten problem!

Tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego i nadające się do recyklingu. 

Nasze plastikowe butelki są wykonane z poużytkowego plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR), praktyki, którą Dr. Bronner wprowadził jako pionier ponad piętnaście lat temu — w rzeczywistości byliśmy pierwszą amerykańską firmą, która pakowała mydła w płynie w plastikowe butelki wykonane w 100% z PCR .  To duże osiągnięcie, według Fundacji Ellen McArthur, tylko około 2% światowego plastiku każdego roku jest faktycznie przetwarzanych na nowe produkty z tworzyw sztucznych.  A to oznacza, że większość firm nie stosuje plastiku PCR. Ale jesteśmy zobowiązani do używania plastiku PCR tak długo, jak używamy plastiku, ponieważ uważamy, że plastik PCR jest ogromnym ulepszeniem w stosunku do pierwotnego plastiku, nawet pierwotnego plastiku pochodzenia roślinnego. Produkcja plastiku PCR wymaga mniej energii, niż materiał pierwotny, a co ważniejsze, pozwala uniknąć wydawania nowego plastiku na świat. Wytwarzanie produktów z tworzyw sztucznych PCR zwiększa również zapotrzebowanie rynku na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu, co pomaga zwiększyć opłacalność zbierania i recyklingu tworzyw sztucznych na całym świecie. Naszym celem jest pozyskiwanie jak największej ilości naszych plastikowych opakowań ze źródeł pokonsumenckich pochodzących z recyklingu. W 2020 roku 75% naszych opakowań z tworzyw sztucznych zawierało 100% PCR. Ale już w roku 2022 będzie to 100%.  Znalezienie opcji plastikowych PCR dla niektórych elementów opakowaniowych — takich jak nasze kapsle, etykiety i rozpylacze — jest dużym wyzwaniem, ale nad nimi pracujemy.  Marzymy o dniu, w którym wszystkie opakowania będą mogły być kompostowane lub ponownie użyte. Ale w międzyczasie uważamy, że ważne i praktyczne jest zapewnienie, aby nasze opakowania nadawały się do recyklingu w jak największym stopniu. W przypadku recyklingu liczy się rodzaj plastiku, jego rozmiar, kolor, a czasem nawet kształt. Zakłady recyklingu, zwłaszcza te w USA, często polegają na zautomatyzowanych sortownikach i czujnikach do identyfikacji materiałów nadających się do recyklingu i kierowania ich do odpowiedniego strumienia recyklingu. W praktyce oznacza to, że wiele tworzyw sztucznych, które powinny nadawać się do recyklingu, nie jest prawidłowo identyfikowanych i trafia na wysypisko śmieci. Na przykład większość zakładów recyklingu ma kraty do sortowania mniejszych przedmiotów. Jeśli plastikowy przedmiot jest na tyle mały, że spada przez kraty, trafia na wysypisko, nawet jeśli „technicznie” nadaje się do recyklingu. Z tego powodu będziemy stopniowo wycofywać nasze najmniejsze butelki mydła i zastępować je większymi, które z większym prawdopodobieństwem zostaną prawidłowo posortowane jako nadające się do recyklingu, a jednocześnie będą przyjazne w podróży. Oprócz mniejszych tworzyw sztucznych, tworzywa o ciemniejszym kolorze są często odrzucane przez maszyny sortujące i nie poddawane recyklingowi. Dzieje się tak, ponieważ trudno jest zamienić ciemniejsze tworzywa sztuczne w jaśniejsze granulki, które można następnie wykorzystać do produkcji nowych produktów o niestandardowych kolorach; rynek końcowy jest mniejszy, więc firmy zajmujące się recyklingiem mają mniejszą motywację do poświęcenia czasu na oddzielenie materiału. Dlatego pracujemy również nad zastąpieniem niektórych naszych ciemniejszych tworzyw sztucznych tworzywami o jaśniejszym kolorze.

Ponowne użycie i uzupełnianie  

Zawsze zachęcaliśmy klientów do kupowania naszych mydeł luzem: kupowanie lub uzupełnianie dużego pojemnika mydła i używanie go do napełniania mniejszych pojemników, które masz w domu, to świetny sposób na zmniejszenie zużycia plastiku. Uwielbiamy, gdy detaliści oferują stacje napełniania naszych mydeł. Sprzedajemy detalistom ogromny pojemnik mydła wraz ze specjalnym kranem, a klienci mogą następnie napełnić własne butelki mydłem w sklepie. Ta opcja nie jest jeszcze dostępna wszędzie, ale jest to kierunek do naśladowania.

Odkrywanie neutralności tworzyw sztucznych i ograniczanie globalnego zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

Inną strategią, którą stosujemy w celu zmniejszenia wpływu naszych opakowań z tworzyw sztucznych, jest to, co czasami nazywa się „offsetting” lub w naszym przypadku „insetting”. Być może znasz koncepcję kompensacji ze świata emisji gazów cieplarnianych. Firmy emitujące gazy cieplarniane mogą zrekompensować swoje emisje, kupując kredyty na sekwestrację takiej samej ilości węgla – na przykład, jeśli płacą za sadzenie drzew, które sekwestrują ilość dwutlenku węgla równą ilości emitowanej przez nieodnawialne wykorzystanie energii elektrycznej. Oznacza to, że są one skutecznie „neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla” — nawet jeśli wprowadzają węgiel do atmosfery, zapewniają, że z atmosfery zostanie usunięta taka sama ilość węgla. „Insetting” jest zasadniczo tym samym pojęciem co kompensacja, ale gdy inwestycje finansowe i działania środowiskowe odbywają się w ramach własnego łańcucha dostaw firmy. Podobną koncepcję do kompensacji emisji dwutlenku węgla można zastosować do plastiku, umożliwiając firmom dążenie do „neutralności plastiku”, płacąc za odzyskiwanie plastiku ze środowiska. W naszym przypadku chcemy sprawdzić, czy możemy zebrać – a następnie poddać recyklingowi lub w jakiś sposób ponownie wykorzystać – nie tylko tę samą ilość plastiku, którą produkujemy w naszych opakowaniach, ale także te same rodzaje plastiku, które produkujemy, ponieważ wiemy, że nie wszystkie tworzywa sztuczne w równym stopniu nadają się do recyklingu. I chcemy inwestować w nasze własne społeczności łańcucha dostaw, tak jak to zrobiliśmy z projektami sprawiedliwego handlu i regeneracyjnymi organicznymi działaniami rolniczymi na całym świecie, które „wprowadzają” część śladu węglowego naszej produkcji mydła i wspierają społeczności, z których pochodzą nasze surowce. Obecnie badamy, jak zbierać odpady z tworzyw sztucznych z ulic, gruntów i dróg wodnych w społecznościach, które zaopatrują nas w nasze surowce – takich jak miasta w okolicach Bareilly w Indiach, gdzie produkowany jest nasz olejek miętowy, oraz Asuom w Ghanie, gdzie produkujemy nasz olej palmowy. Społeczności te mają niewielką lub żadną infrastrukturę do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, co kończy się zanieczyszczeniem lokalnego środowiska, a poprzez spalanie stosów plastiku mogą powodować szkodliwe zanieczyszczenie powietrza. Nasz program zbierałby te odpady w ramach działalności biznesowej naszych dostawców, tworząc nowe miejsca pracy i pozwalając na lokalny recykling lub recykling materiału i jednoczesne usuwanie śmieci.

Ale to wciąż plastik!  

W tym momencie możesz pomyśleć, że opakowania z tworzyw sztucznych o mniejszym wpływie i wysiłki na rzecz czyszczenia plastiku w uczciwym handlu są dobre i w porządku – ale czy nie powinniśmy całkowicie odchodzić od plastiku? Odpowiedź brzmi: tak, ale ustalenie, jak to zrobić, przy jednoczesnym zapewnieniu naszym klientom jakości i wartości, nie jest proste. Rozważając materiał zastępujący plastik, myślimy o całym cyklu życia materiału. Wiele materiałów, które na pierwszy rzut oka wydają się bardziej ekologiczne, okazuje się problematyczne, gdy przyjrzymy się im bliżej. Często infrastruktura i rynki jeszcze nie istnieją, aby wspierać pełny cykl życia alternatywnego materiału. Możemy zidentyfikować biotworzywo sztuczne, które działa na nasze produkty, ale wtedy musimy w pełni rozważyć jego wpływ na rolnictwo. Czy kukurydza, cukier lub ziemniaki na plastik są uprawiane przy użyciu pestycydów? Czy zamiast tego należy wykorzystać tę ziemię pod uprawę żywności lub wytwarzanie energii słonecznej? Innym przykładem jest szkło: na pierwszy rzut oka wydaje się dobrą alternatywą – ale prawdopodobnie byłoby niebezpieczne mieć je w łazience, jest tak ciężkie, że wpływ gazów cieplarnianych na jego transport jest znaczący w porównaniu do plastiku, który jest stosunkowo lekki. Aluminium – z jego „nieskończoną zdolnością do recyklingu” – wydaje się obiecujące, ale ma znaczący wpływ na środowisko i pracę, gdy rozważamy wydobycie i produkcję pierwotnego materiału, a my walczyliśmy o znalezienie wysokiej jakości źródeł aluminium PCR. Pomimo wyzwań jesteśmy zaangażowani w wprowadzanie lepszych rozwiązań opakowaniowych — i uważnie śledzimy postępy w dziedzinie opakowań ekologicznych, współpracujemy z wieloma partnerami z branży, abyśmy w końcu mogli wykorzystać dobre alternatywy dla plastiku.

Zmiana infrastruktury do recyklingu i kompostowania  

Nie wystarczy wyprodukować opakowania technicznie nadające się do recyklingu lub kompostowania. Jeśli infrastruktura i rynki gospodarcze nie istnieją, aby w sposób zrównoważony wspierać proces wycofania z eksploatacji, opakowania te najprawdopodobniej trafią na wysypiska śmieci lub po prostu wyciekną do środowiska, zanieczyszczając nasze ziemie, oceany, rzeki i społeczności. Dlatego Dr. Bronner’s wspiera polityki, które stworzą dodatkową infrastrukturę do recyklingu i kompostowani. Ale jest jeszcze więcej do zrobienia. I wiemy, że nie możemy tego zrobić sami.  

pixel